De huisregels van Darwin kliniek tandarts Zoetermeer

Voorkom kiespijn door optimale tandheelkundige zorg

De ervaring heeft geleerd dat wij onze zorgkwaliteit uitsluitend kunnen waarborgen als er sprake is van goede communicatie en onderling vertrouwen. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien, verwachten wij ook een aantal zaken van u als patient van Darwin kliniek tandarts Zoetermeer.

logo-tand-blauw-tandartspraktijk-Darwin-Kliniek-tandarts-Zoetermeer-praktijk

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven aan darwin kliniek tandarts zoetermeer

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de afsprakenbalie. Zijn er veranderingen betreffende uw gezondheid of gebruikte medicatie? Dan dient u dit aan uw Darwin kliniek tandarts Zoetermeer door te geven.

Afspraken afzeggen

Het afzeggen van afspraken bij uw tandarts

Als u een afspraak wilt annuleren, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan aan de balie, telefonisch of per mail. Bij geen of een te late afzegging zijn wij, conform de betalingsvoorwaarden van de NMT, genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit heeft tot gevolg dat wij u een bedrag van € 20,- per 10 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening kunnen brengen (deze zijn niet te declareren bij de verzekeraar).

Betaling van uw nota

Betaling van uw nota

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics. De rekening voor behandeling van uw tandarts Zoetermeer ontvangt u van Infomedics. Heeft u vragen over uw rekening, op infomedics.nl/faq worden de meestgestelde vragen over uw rekening beantwoord U kunt ook bellen met de servicedesk op 036-2031900 en kijken op infomedics.nl/contact.

logo-tand-blauw-tandartspraktijk-Darwin-Kliniek-tandarts-Zoetermeer-praktijk

Tarieven

Tarieven van uw darwinkliniek tandarts zoetermeer

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een door de NZa vastgestelde tarievenlijst voor uw tandarts Zoetermeer. Hierdoor werken wij met vaste tarieven voor uw tandartsbehandelingen.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden Tandheelkundige Zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.

Verzekeringen

Verzekeringen

Het verzekeren van uw gebit is belangrijk. Wij snappen heel goed dat u zo goed mogelijk verzekerd bent voor tandartsbehandelingen. Uw tandarts Zoetermeer van de Darwinkliniek werkt hier graag aan mee. Daarom geven u bij deze een advies van het verzekeren van uw gebit. U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Samenwerken aan kwaliteit

Samenwerken aan kwaliteit

Bij de Darwinkliniek zijn wij trots op de kwaliteit van onze dienstverlening van uw tandarts Zoetermeer en streven we naar de beste zorg. Maar ook dan kan er iets misgaan. Wanneer u ontevreden bent of een opmerking heeft, bijvoorbeeld over de zorg- en dienstverlening of de bejegening, dan horen wij dat graag van u. Reacties van onze cliënten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren.

Een opmerking, probleem of klacht kunt u het beste eerst voorleggen aan uw tandarts of kaakchirurg. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u de vestigings-/locatiemanager van de Darwinkliniek aanspreken. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de Darwinkliniek. Deze betrekt indien nodig de directie en de cliëntenraad bij uw klacht.

logo-tand-blauw-tandartspraktijk-Darwin-Kliniek-tandarts-Zoetermeer-praktijk

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Voor een klacht per e-mail vragen wij u gebruik te maken van het e-mailadres: klacht@darwinkliniek.nl. Daarnaast kunt u deze klacht ook insturen via het contactformulier van de Darwinkliniek! Vermeld bij uw klacht uw geboortedatum, zodat wij uw gegevens kunnen opzoeken in onze database.

 

Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt met u niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van de Darwinkliniek stuurt u in dat geval een folder toe met informatie hoe u dan dient te handelen.

De huisregels van Darwin kliniek tandarts Zoetermeer

Voorkom kiespijn door optimale tandheelkundige zorg

De ervaring heeft geleerd dat wij onze zorgkwaliteit uitsluitend kunnen waarborgen als er sprake is van goede communicatie en onderling vertrouwen. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien, verwachten wij ook een aantal zaken van u als patient van Darwin kliniek tandarts Zoetermeer.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven aan darwin kliniek tandarts zoetermeer

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de afsprakenbalie. Zijn er veranderingen betreffende uw gezondheid of gebruikte medicatie? Dan dient u dit aan uw Darwin kliniek tandarts Zoetermeer door te geven.

Afspraken afzeggen

Het afzeggen van afspraken bij uw tandarts

Als u een afspraak wilt annuleren, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan aan de balie, telefonisch of per mail. Bij geen of een te late afzegging zijn wij, conform de betalingsvoorwaarden van de NMT, genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit heeft tot gevolg dat wij u een bedrag van € 20,- per 10 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening kunnen brengen (deze zijn niet te declareren bij de verzekeraar).

Betaling van uw nota

Betaling van uw nota

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics. De rekening voor behandeling van uw tandarts Zoetermeer ontvangt u van Infomedics. Heeft u vragen over uw rekening, op infomedics.nl/faq worden de meestgestelde vragen over uw rekening beantwoord U kunt ook bellen met de servicedesk op 036-2031900 en kijken op infomedics.nl/contact.

logo-tand-blauw-tandartspraktijk-Darwin-Kliniek-tandarts-Zoetermeer-praktijk

Tarieven

Tarieven van uw darwinkliniek tandarts zoetermeer

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een door de NZa vastgestelde tarievenlijst voor uw tandarts Zoetermeer. Hierdoor werken wij met vaste tarieven voor uw tandartsbehandelingen.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden Tandheelkundige Zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.

Verzekeringen

Verzekeringen

Het verzekeren van uw gebit is belangrijk. Wij snappen heel goed dat u zo goed mogelijk verzekerd bent voor tandartsbehandelingen. Uw tandarts Zoetermeer van de Darwinkliniek werkt hier graag aan mee. Daarom geven u bij deze een advies van het verzekeren van uw gebit. U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Samenwerken aan kwaliteit

Samenwerken aan kwaliteit

Bij de Darwinkliniek zijn wij trots op de kwaliteit van onze dienstverlening van uw tandarts Zoetermeer en streven we naar de beste zorg. Maar ook dan kan er iets misgaan. Wanneer u ontevreden bent of een opmerking heeft, bijvoorbeeld over de zorg- en dienstverlening of de bejegening, dan horen wij dat graag van u. Reacties van onze cliënten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren.

Een opmerking, probleem of klacht kunt u het beste eerst voorleggen aan uw tandarts of kaakchirurg. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u de vestigings-/locatiemanager van de Darwinkliniek aanspreken. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de Darwinkliniek. Deze betrekt indien nodig de directie en de cliëntenraad bij uw klacht.

logo-tand-blauw-tandartspraktijk-Darwin-Kliniek-tandarts-Zoetermeer-praktijk

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Voor een klacht per e-mail vragen wij u gebruik te maken van het e-mailadres: klacht@darwinkliniek.nl. Daarnaast kunt u deze klacht ook insturen via het contactformulier van de Darwinkliniek! Vermeld bij uw klacht uw geboortedatum, zodat wij uw gegevens kunnen opzoeken in onze database.

 

Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt met u niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van de Darwinkliniek stuurt u in dat geval een folder toe met informatie hoe u dan dient te handelen.