Is een Aanvullende Tandartsverzekering nodig? | Darwinkliniek.nl
700
post-template-default,single,single-post,postid-700,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,,qode-title-hidden,side_menu_slide_from_right,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Is een aanvullende tandartsverzekering nodig?

De meest gekozen aanvullende zorgverzekering is de aanvullende tandartsverzekering. Maar eigenlijk hebben een heleboel mensen geen tandartsverzekering nodig. Waarom niet? En hoe dan wel te verzekeren? In dit tandartsblog geven de tandartsen van de Darwinkliniek informatie over de vergoedingen en acceptatieprocedures rond een tandartsverzekering.

Is-een-aanvullende-tandartsverzekering-nodig-tips-van-Darwinkliniek-tandartsen-verzekeringen

Zit de tandartsverzekering in het basispakket?

Dit is een interessante vraag, waar de gemiddelde verzekeringnemer geen antwoord op weet. Daarom geven wij hier antwoord op per leeftijdscategorie:

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar
  Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor het grootste deel van de tandartskosten. Tandartsbehandelingen die hier binnenvallen zijn:

  • periodiek preventief onderzoek (één keer per jaar, tenzij meer nodig is);
  • verwijderen van tandsteen;
  • fluoridebehandeling;
  • röntgenfoto’s;
  • vullingen;
  • wortelkanaalbehandeling;
  • orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
 • Volwassenen
  Tandartszorg voor volwassenen valt meestal buiten het basispakket. Volwassenen dienen tandartskosten zelf te betalen, of een aanvullende tandartsverzekering te nemen om de tandartskosten te kunnen dekken.
Examining-mouth-darwinkliniek

In welke gevallen wordt de tandarts vergoed vanuit de basisverzekering?

Uiteraard zijn er uitzonderingen, waarbij de tandarts wel wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De volgende uitzonderingen vallen hieronder:

 1. Bij zeer ernstige aandoeningen van het tand-kaak-mondstelsel, waar bijzondere tandheelkundige zorg voor nodig is.
 2. Voor bijzondere tandheelkundige zorg. Deze bijzondere zorg is nodig om te zorgen dat het gebit niet verder achteruitgaat.
 3. Als er sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel).
 4. Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak.
 5. Bij kosten voor de kaakchirurg. Voor deze kosten wordt het eigen risico aangesproken.
 6. Bij de vergoeding van een prothese geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat  75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Met een aanvullende verzekering kan de eigen bijdrage (deels) worden vergoed.
 7. Bij bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering moet eerst een machtiging aangevraagd worden bij de verzekeringsmaatschappij. Daar het een vergoeding uit de basis is, zal eerst het eigen risico (2016: € 385,00) opgesoupeerd worden.

Is een tandartsverzekering nodig? 

In het geval van een gezond gebit wordt er door middel van een verzekering voor de tandarts meer premie betaald, dan er vergoed wordt. Hierdoor hebben een heleboel mensen in Nederland geen tandartsverzekering nodig. Door middel van de volgende stappen, is de keuze te maken of een tandartsverzekering nodig is:

 1. Ga na hoe goed het gebit is
  Bezoekt u geregeld de tandarts voor controle en zijn er zelden extra behandelingen nodig? Dan is het veelal niet nodig om een tandartsverzekering af te sluiten.
 2. Verwachte tandartskosten
  Het is raadzaam om de tandarts te vragen welke tandartsbehandelingen de komende 1 of 2 jaar verwacht kunnen worden. Vraag hierbij om een offerte van de te verwachten behandelingen. Ook is het mogelijk een berekening te maken door middel van het bij elkaar optellen van de verschillende behandelcodes. De tandartstarieven zijn namelijk vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA).
 3. Bepaal welke verzekeraars in aanmerking komen
  Met de Zorgvergelijker kan aangegeven worden voor welk bedrag iemand zich wil verzekeren en tegen welk vergoedingspercentage dit dient te gebeuren.
 4. Bereken de kosten van de verzekering
  Vergelijk in de Zorgvergelijker de tandartsverzekeringen die aan de wensen voldoen. Goedkoop is dikwijls duurkoop, door een gebrek aan dekkingen. Zoek daarom uit wat de vergoedingen en voorwaarden bij tandartskosten zijn. Er worden weleens behandelingen uitgesloten of maar deels vergoedt, afhankelijk van de verzekeraar. Tel vervolgens de kosten van de verzekeringspremie en de kosten die niet vergoed worden bij elkaar op.
 5. Kies de voor u meest geschikte verzekeraar
  Let bij de keuze van de tandartsverzekering op de acceptatievoorwaarden van de zorgverzekering. Met name duurdere verzekeringen stellen voorwaarden aan de acceptatie van nieuwe verzekerden.
Is-een-aanvullende-tandartsverzekering-nodig-tips-van-Darwinkliniek-tandartsen-verzekeringen-kosten

De acceptatie voor de aanvullende tandartsverzekering

In het geval van een behoefte aan een uitgebreide tandartsverzekering, is een acceptatieprocedure dikwijls een vereiste. Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden, waardoor potentiële patienten geweigerd kunnen worden. Voorwaarden van tandartsverzekeringen kunnen zijn:

 

 • Een tandartsverklaring: een verklaring van de tandarts waarin de tandarts aangeeft hoe het gebit van de patient eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.
 • Een vragenlijst: soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs die adviseren over het wel of niet accepteren van een nieuwe patient. OPMERKING: een keer afgewezen? Dan bent u officieel verplicht om dit te melden bij een nieuwe verzekeraar.
 • Een wachttijd: verschillende zorgverzekeraars hanteren wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. Bijvoorbeeld minimaal een jaar verzekerd zijn, voordat er iets vergoed wordt. Zeg de lopende tandartsverzekering dus niet op voor het zeker is dat de nieuwe verzekeraar de acceptatie positief heeft afgerond. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen verzekeraars uitsluitsel moeten geven.

TIP van de tandartsen van de Darwinkliniek!

Soms kan het verstandig zijn  aan het einde van het jaar te kijken of er nog een tegoed op uw aanvullende tandartsverzerking is.  Bespreek met de tandarts of er behandlingen nodig zijn zodat u gebruik maakt van uw huidige tegoed aan tandzorg.

Delen